kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) (iran Kisrasına göndermek için) bir mektub yazmıştı. Kendisine: "Onlar mühürlü olmayan mektubu okumazlar" denildi. Bunun üzerine gümüş bir mühür yaptırdı. Üzerine Muhammed Resulullah cümlesini kazdırdı. Cemaate de: "Ben bir mühür yaptırdım. Üzerine Muhammed Resulullah kazdırdım, kimse bunu yüzüğüne kazdırmasın" buyurdu. (Bir rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) sağ (eli) ne gümüş bir yüzük taktı. Kaşı Habeşi idi. Karşı avucunun içine geliyordu.)

FASIL: ZİNET BÖLÜMÜ

KONU: Takılar Hakkında

RAVİ: Enes

KAYNAK: Buhari, Libas 46, 50, 51, 54, 55; Müslim, Mesacid 222, (640), Libas 55-63, (2092-2095); Ebu Davud, Hatim 1-2, (4214-4217, 4221); Tirmizi, İstizan 25, (2719), Libas 14-17, (1739-1748); Nesai, Zinet 48-82, (8,173-195); İbnu Mace, Libas 39, (3639), 41, (3645

HADİS: Resulullah (sav) kendisine altından bir yüzük yaptırdı. Bunun üzerine halk da altın yüzükler yaptırdı. Bilahare aleyhissalatu vesselam minbere çıkıp oturdu, yüzüğü çıkardı ve: "Vallahi bunu ebediyen takmıyacağım!" dedi. Halk da yüzüklerini çikarıp attılar. (Bir rivayette şu ziyadeyi yaptı: "Yüzüğü sağ eline takmıştı." Bir diğerinde de şu ziyade vardır: "Resulullah (sav) gümüşten bir mühür edindi, eline takmıştı. Sonra Hz. Ebu Bekir`in eline intikal etti, sonra Hz. Ömer`e, sonra da Hz. Osmana (ra)`a intikal etti. Eriş kuyusuna düşünceye kadar onun elinde kaldı. Üzerindeki yazı Muhammed Resulullah idi.")

FASIL: ZİNET BÖLÜMÜ

KONU: Takılar Hakkında

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Libas 45, 46, 50, 53, Eyman 6, İ`tisam 4; Müslim, Libas 53, 55, (2091); Muvatta, Sıfatu`n-Nebi 37, (2, 936); Ebu Davud, Hatem 1-2, (4218, 4219, 4220); Tirmizi, Libas 16, (1741); Nesai, Zinet 43, 53, (8, 165, 178); İbnu Mace, Libas 40, (3642-3644)

HADİS: Resulullah (sav)`ın yanına, parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı. (Yüzüğü görünce): "Niye bazılarınızın üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum!" buyurdu. Adam derhal onu çıkarıp attı. Sonra parmağında sarı renkli (pirinç) yüzük taşıyor olduğu halde geldi. Bu sefer "Niye sende putların kokusunu hissediyorum?" dedi. Bilahare adam altın yüzük takmış olarak geldi. Bu sefer de: "Sende niye cennet ehlinin süsünü görüyorum?" dedi. Bunun üzerine adam: "Öyleyse yüzüğüm neden olsun?" diye sordu. "Gümüşten" dedi, "ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın."

FASIL: ZİNET BÖLÜMÜ

KONU: Takılar Hakkında

RAVİ: Büreyde

KAYNAK: Tirmizi, Libas 43, (1786); Ebu Davud, Hatem 4, (4223); Nesai, Zinet 47, (8, 172)

HADİS: Resulullah (sav) bir adamın elinde altından bir yüzük gördü. Onu çıkarıp attı ve: "Biriniz tutup ateşten bir parçayı alıp eline koyuyor!" buyurdu. Resulullah (sav) gidince adama: "Yüzüğünü al (başka surette) ondan faydalan" dediler. O: "Hayır! Vallahi ebediyen almayacağım, onu Resulullah (sav) attı" dedi.

FASIL: ZİNET BÖLÜMÜ

KONU: Takılar Hakkında

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Müslim, Libas 52, (2090)

HADİS: Resulullah (sav)`a, Habeş kralı Necaşi`den hediyeler geldi. İçerisinde Habeşi kaşlı bir de altın yüzük vardı. Resulullah onu bir çöple veya tiksinerek bir parmağıyla aldı. Kızı Zeyneb`in kızı Ümame Bintu Ebi`l-As`ı çağırıp: "Yavrucuğum al şunu, takın!" dedi.

FASIL: ZİNET BÖLÜMÜ

KONU: Takılar Hakkında

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Ebu Davud, Hatem 8, (4235)

keyboard_arrow_up