kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Allah Teala hazretleri, her şeyde iyiliği emretmiştir. Öyleyse öldürdüğünüz zaman öldürmeyi iyi yapın. Kesecek olursanız kesmeyi iyi yapın. Bıçağın ağzını bileyin. Hayvana (zahmet vermeyin) rahat ettirin."

FASIL: ZEBAİH (KESİMLER) BÖLÜMÜ

KONU: Kesim Adabı Ve Yasakları

RAVİ: Şeddad İbnu Evs

KAYNAK: Müslim, Sayd 57, (1955); Tirmizi, Diyat 14, (1409); Ebu Davud, Edahi 12, (2815); Nesai, Dahaya 22, (7, 227); İbnu Mace, Zebaih 3, (3170)

HADİS: Resulullah (sav) şeytan kurbanından (şerita) men etti. " Dendi ki şerita, boğazından sadece deri kısmının kesilip, boyun damarı kesilmeden ölmeye terkedilen (kurbanlık) hayvandır."

FASIL: ZEBAİH (KESİMLER) BÖLÜMÜ

KONU: Kesim Adabı Ve Yasakları

RAVİ: Ebu Hüreyre ve İbnu Abbas

KAYNAK: Ebu Davud, Edahi 17, (2826)

HADİS: (Hayvanı keserken) besmele çekmeyi bir kimse unutmuşsa bunun bir mahzuru yoktur. Ancak kasden terketmiş ise, kesilen yenilmez." [Rezin`in ilavesidir]

FASIL: ZEBAİH (KESİMLER) BÖLÜMÜ

KONU: Kesim Adabı Ve Yasakları

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Rezin

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Haksız yere bir kuş veya daha küçük bir hayvan öldüren insana Allah mutlaka onun hesabını soracaktır." Kendisine: "Onun hakkı da nedir?" diye sorulunca: "Onu keser ve yer. Başını kesip atmaz!" diye cevap verdi.

FASIL: ZEBAİH (KESİMLER) BÖLÜMÜ

KONU: Kesim Adabı Ve Yasakları

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Nesai, Sayd 34, (7,239)

HADİS: Resulullah (sav) Medine`ye geldiği zaman, Medineliler, (diri olan) devenin hörgücünü kesiyorlar ve koyunların da kuyruklarını koparıyorlar ve bunları yiyorlardı. Bu durum üzerine Resulullah (sav): "Hayvan diri iken ondan her ne kesilmiş ise, bu meyte (iaşe) hükmündedir, yenilmez." dedi.

FASIL: ZEBAİH (KESİMLER) BÖLÜMÜ

KONU: Kesim Adabı Ve Yasakları

RAVİ: Ebu Vakid el`Leysi

KAYNAK: Tirmizi, Et`ime 4, (1480); Ebu Davud, Sayd 3, (2858); İbnu Mace, Sayd 8, (3216)

keyboard_arrow_up