kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sa) yemin teklif ettiği bir kimseye şöyle söyledi: "Haydi! Kendinden başka ilah olmayan Allah`a kasem ederek o kimsenin yani iddia sahibinin sende hiçbir şeyi olmadığına yemin et!"

FASIL: YEMİN BÖLÜMÜ

KONU: Yemin Kelimesi Ve Kendisiyle Yemin Edilenler

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Ebu Davud, Akdiye 24, (3620)

HADİS: Resulullah (sa)`ın yaptığı yeminlerin çoğu şöyleydi: "Kalpleri çeviren Zat`a yemin olsun, hayır!"

FASIL: YEMİN BÖLÜMÜ

KONU: Yemin Kelimesi Ve Kendisiyle Yemin Edilenler

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Eyman 3, Kader 14, Tevhid 11; Muvatta, Nuzur 14; Ebu Davud, Eyman 16, (3263); Tirmizi, Nüzür 12, (1540); Nesai, Eyman 2, (7, 2, 3)

HADİS: Resulullah (sa) yeminde mübalağa edince: "Hayır! Ebu`l-Kasım`ın nefsini elinde tutan Zat-ı Zülcelal`e yemin olsun ki..." derdi.

FASIL: YEMİN BÖLÜMÜ

KONU: Yemin Kelimesi Ve Kendisiyle Yemin Edilenler

RAVİ: Ebu Said

KAYNAK: Ebu Davud, Eyman 12, (3264); İbnu Mace, Kefarat 1, (2090)

HADİS: Yemin ettiği zaman Resulullah (sa)`ın yemini: "Hayır! Allah`a istiğfar ederim ki..." şeklindeydi.

FASIL: YEMİN BÖLÜMÜ

KONU: Yemin Kelimesi Ve Kendisiyle Yemin Edilenler

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Eyman 12, (326S)

HADİS: Resulullah (sa)`a bir Yahudi uğradı ve: "Siz Müslümanlar Allah`a benzerler koşuyor ve sirke düşüyorsunuz ve diyorsunuz ki: "Allah istedi ben de istedim." Yine diyorsunuz ki: "Ka`be`ye yemin olsun!" Bunun üzerine Resulullah (sa) Ashab`a, yemin etmek istedikleri zaman "Ka`be`nin Rabbına kasem olsun!" demelerine ve: "Allah istedi sonra da ben istedim" demelerini emretti.

FASIL: YEMİN BÖLÜMÜ

KONU: Yemin Kelimesi Ve Kendisiyle Yemin Edilenler

RAVİ: Katile Bintu Sayfi

KAYNAK: Nesai, Eyman 9, (7,6)

keyboard_arrow_up