kuran.com

Hadis

HADİS: Abbad İbnu Temim`in amcasından naklettiğine göre, "amcası, Resulullah (sa)`ı mescidde, ayaklarndan birini diğerinin üzerine koymuş vaziyette sırtüstü yatarken görmüştür." [İmam Malik şu ziyadeyi kaydetmiştir: "İbnu`l-Müseyyeb`ten bana ulaştığına göre Hz. Ömer ve Osman (ra) da böyle yaparlardı"]

FASIL: UYUMA VE UYANMA BÖLÜMÜ

KONU: Uyuma Ve Uyanma Hakkında

RAVİ: Abbad İbnu Temim

KAYNAK: Buhari, Salat 85, İsti`zan 44; Müslim, Libas 75, (2100); Muvatta, Kasru`s-Salat 87, (1, 173); Ebu Davud, Edeb 36, (4866); Tirmizi, Edeb 19, (2766); Nesai, Mesacid 28, (2, 50)

HADİS: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Biriniz sırtüstü uzanıp, sonra da ayak ayak üstüne atmasın."

FASIL: UYUMA VE UYANMA BÖLÜMÜ

KONU: Uyuma Ve Uyanma Hakkında

RAVİ: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

KAYNAK: Müslim, Libas 74, (2099); Ebu Davud, Edeb 36, (4865); Tirmizi, Edeb 20, (2767, 2768)

HADİS: Resulullah (sa) karnı üzerine yatmış bir adam görmüştü; hemen müdahale edip: "Bu Allah Teala hazretlerinin sevmediği bir yatıştır!" buyurdular.

FASIL: UYUMA VE UYANMA BÖLÜMÜ

KONU: Uyuma Ve Uyanma Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Tirmizi, Edeb 21, (2769)

HADİS: Resulullah (sa), kişinin korkuluğu olmayan damda uyumasını nehyetti.

FASIL: UYUMA VE UYANMA BÖLÜMÜ

KONU: Uyuma Ve Uyanma Hakkında

RAVİ: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

KAYNAK: Tirmizi, Edeb 82, (2858)

HADİS: Ümmü Seleme ailesinden biri rivayet etmiştir: "Resulullah (sa)`ın yatağı, insanın kabrine konduğu şekildeydi, mescid de baş tarafındaydı."

FASIL: UYUMA VE UYANMA BÖLÜMÜ

KONU: Uyuma Ve Uyanma Hakkında

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 106, (5044)

keyboard_arrow_up