kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, kendisine yapılan bir iyiiğe karşı, bunu yapana: "Cezakellahu hayran (Allah sana hayırlı mükafaat versin)" derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur."

FASIL: TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ

KONU: Teşekkür Hakkında

RAVİ: Üsame İbnu Zeyd

KAYNAK: Tirmizi, Birr 86, (2036)

HADİS: Resulullah (sav): "Kim bir ihsana mazhar otursa, bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa, verene senada bulunsun. Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur. Ketmeden (karşılık vermeyen) nankörlük etmiş olur" dedi. Tirmizi`nin rivayetinde şu ziyade var: "... Kim de kendisine verilmeyenle süslenirse iki yalan elbisesi giyen gibi olur."

FASIL: TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ

KONU: Teşekkür Hakkında

RAVİ: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

KAYNAK: Tirmizi, Birr 86, (2035); Ebu Davud, Edeb 12, (4813, 4814)

HADİS: Resulullah (sav): "Kim bir ihsana mazhar otursa, bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa, verene senada bulunsun. Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur. Ketmeden (karşılık vermeyen) nankörlük etmiş olur" dedi. Tirmizi`nin rivayetinde şu ziyade var: "... Kim de kendisine verilmeyenle süslenirse iki yalan elbisesi giyen gibi olur."

FASIL: TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ

KONU: Teşekkür Hakkında

RAVİ: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

KAYNAK: Tirmizi, Birr 86, (2035); Ebu Davud, Edeb 12, (4813, 4814)

HADİS: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Halka teşekkürde bulunmayan Allah`a da şükretmez."

FASIL: TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ

KONU: Teşekkür Hakkında

RAVİ: Ebu Said

KAYNAK: Tirmizi, Birr 35, (1955); Ebu Davud, Edeb 12, (4811)

HADİS: Muhacirler hicretle Medine ye gelip (Ensarın yardımlarını gördükleri) vakit şöyle dediler: "Ey Allah`ın Rasülü! Biz, çok maldan böylesine cömertçe veren, az maldan da yardımı böylesine güzel yapan aralarına inmiş bulunduğumuz şu Medinelilerden başka bir kavmi hiç görmedik! Bize bedel işlerimizi yaptılar, hayatımızı düzene koymada yardımcı oldular. Biz (hicret ve ibadetlerimizle kazandığımız) sevapların hepsini onlar alacak diye korkuyoruz." Resulullah (sav) onlara şu cevabı verdi: "Hayır! Onlar sizin dua ve teşekkürlerinizden hasıl olan sevabı alacaklar."

FASIL: TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ

KONU: Teşekkür Hakkında

RAVİ: Enes

KAYNAK: Tirmizi, Kıyamet 46, (2489); Ebu Davud, Edeb 12, (4812)

keyboard_arrow_up