kuran.com

Hadis

HADİS: Bir adam Resulullah (sav)`a gelip: "Ey Allah`ın Resulü! Biz gemiye binip, beraberimizde az bir su alabiliyoruz. Abdestlerimizi bu su ile alsak susuz kalacağız. Deniz suyu ile abdest alabilirmiyiz?" diye sordu. Resulullah (sav): "Evet, denizin suyu temizdir, meytesi de helaldir" cevabını verdi.

FASIL: TAHARET BÖLÜMÜ

KONU: Suların Ahkamı

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Muvatta, Taharet 12, (1, 22); Ebu Davud, Taharet 41, (83); Tirmizi, Taharet 52, (69); Nesai, Miyah 55, (1, 176)

HADİS: Resulullah (sav)`a: "Ey Allah`ın Resulü! Biz senin için Buda`a kuyusundan su alıyoruz. Halbuki onun içerisine (ölmüş) köpeklerin leşleri, kadınların hayız bezleri, insan pislikleri atılıyor, (ne yapalım, su almaya devam edelim mi?)" diye sordular. Şu cevabı verdi: "Su temizdir, onu hiçbir şey kirletmez."

FASIL: TAHARET BÖLÜMÜ

KONU: Suların Ahkamı

RAVİ: Ebu Said`l-Hudri

KAYNAK: Ebu Davud, Taharet 34, (66); Tirmizi, Taharet 49, (66); Nesai, Miyah 2, (1, 174)

HADİS: Resulullah (sav)`ı dinledim. Kendisine çöl bir arazide bulunan bir sudan ve ona uğrayan hayvan ve vahşilerden soruluyordu. Şöyle cevap verdi: "Eğer su iki külle miktarında olursa pislik taşımaz!"

FASIL: TAHARET BÖLÜMÜ

KONU: Suların Ahkamı

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Ebu Davud, Taharet 33 (63, 64, 65); Tirmizi, Taharet 50, (67); Nesai, Miyah 3, (1, 175); İbnu Mace, Taharet 75 (517, 518)

HADİS: Resulullah (sav) buyuruyorlar ki: "Sakın sizden kimse, durgun suya akıtmasın, bilahare onda yıkanır."

FASIL: TAHARET BÖLÜMÜ

KONU: Suların Ahkamı

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Vudu 68; Müslim, Taharet 95, (282); Ebu Davud, Taharet 36, (69, 70); Tirmizi, Taharet 51, (68); Nesai, Taharet 46, (1, 49),Gusl 1, (1, 197)

HADİS: Müslim`in bir diğer rivayetinde (yine Ebu Hüreyre şöyle rivayet etmiştir:) "Sizden hiç kimse, cünübken durgun suyun içinde yıkanmasın." Ebu Hüreyre`ye sordular: "Peki nasıl yıkanacak, ey Ebu Hüreyre?" O: "Sudan alıp alıp yıkanacak!" diye cevap verdi.

FASIL: TAHARET BÖLÜMÜ

KONU: Suların Ahkamı

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Müslim, Taharet 97, (283)

keyboard_arrow_up