kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben sizi terkettikçe siz de beni bırakınız. Zira, sizden öncekileri, suallerinin çokluğu ve peygamberleri üzerindeki ihtilafları helak etmiştir, öyle ise sizi birşeyden nehiy mi ettim (niçin, neden? diye sormaya kalkmadan) ondan kaçının. Bir şey emrettiğim zaman da onu elinizden geldiğince yapmaya çalışın, (soru sormayın)."

FASIL: SUAL BÖLÜMÜ

KONU: Sual Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, İ`tisam 2; Müslim, Hacc 412, (1337); Tirmizi, İlm 17, (2681); Nesai, Hacc 1, (5, 110)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Müslümanlar içinde, müslümanlara karşı en büyük cürüm işleyen kimse odur ki, haram kılınmamış olan bir şey hakkında soru sorar da bu suali sebebiyle o şey haram kılınıverir."

FASIL: SUAL BÖLÜMÜ

KONU: Sual Hakkında

RAVİ: Sa`d İbnu Ebi Vakkas

KAYNAK: Buhari, İ`tisam 3; Müslim, Fedail 132, (2358); Ebu Davud, Sünnet 7, (4610)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanlar sizlere ilimden sormaya devam ederken şunu demeye kadar gelirler: "Anladık, Allah herşeyin yaratıcısıdır, pekiyi Allah`ın yaratıcısı kimdir?" (Ebu Hüreyre, bir adamın elini tutarak ilave etti: "Allah ve Resulü doğru söyledi. Bana bunu iki kişi sordu; bu, üçüncüsüdür.")

FASIL: SUAL BÖLÜMÜ

KONU: Sual Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Bed`ü-l-Halk 11; Müslim, İman 232, (135); Ebu Davud, Sünnet 19, (4721, 4722)

HADİS: Ebu Davud`un diğer bir rivayetinde şöyle der: "Bunu söyledikleri zaman siz: "Allah birdir, Allah sameddir (ne bir yaratıcıya ne de bir başka şeye muhtaç değildir), doğurmadı, doğurulmadı da. O`nun bir dengi de yoktur" deyin, sonra solunuza üç kere tükürüp istiaze ile şeytandan Allah`a sığının."

FASIL: SUAL BÖLÜMÜ

KONU: Sual Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Sünnet 19,4722)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanların şerlileri, ulemaya (birşey öğrenmek için değil), onları yanıltmak için zararlı meselelerden soru soranlardır." [Rezin`in ilavesidir. Kaynağı bulunamamıştır.]

FASIL: SUAL BÖLÜMÜ

KONU: Sual Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Rezin

keyboard_arrow_up