kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rahim Arş`a asılıdır, der ki: "Kim beni sıla öderse Allah da ona sıla etsin. Kim benden koparsa Allah da ondan kopsun."

FASIL: SILA-İ RAHM BÖLÜMÜ

KONU: Sıla-i Rahm Hakkında

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Buhari, Edeb 13; Müslim, Birr 17, (2555)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın."

FASIL: SILA-İ RAHM BÖLÜMÜ

KONU: Sıla-i Rahm Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Edeb 12

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nesebinizden sıla-i rahm yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır."

FASIL: SILA-İ RAHM BÖLÜMÜ

KONU: Sıla-i Rahm Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Tirmizi, Birr 49, (1980)

HADİS: Resulullah (sav) `dan izin almadan bir cariye azad ettim. Resulullah`ın benimle kalma günü gelip, beraber olduğumuz zaman: "Ey Allah`ın Resulü, cariyemi azad ettim, farkettiniz mi?" dedim. "(Sahi mi söylüyorsun), bunu yaptın mı?" dedi. Ben, "Evet!" deyince: "Keşke onu dayılarına verseydin, senin için daha hayırlı olacaktı!" buyurdular.

FASIL: SILA-İ RAHM BÖLÜMÜ

KONU: Sıla-i Rahm Hakkında

RAVİ: Meymune

KAYNAK: Buhari, Hibe 15; Müslim, Zekat 44, (999); Ebu Davud, Zekat 45, (1690)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Fakirlere yapılan tasadduk bir sadakadır, ama zi-rahm`a (yani akrabaya) yapılan ikidir; Biri sıla-i rahim, diğeri sadaka."

FASIL: SILA-İ RAHM BÖLÜMÜ

KONU: Sıla-i Rahm Hakkında

RAVİ: Selman`ı Farisi

KAYNAK: Nesai, Zekat 82, (5, 92); Tirmizi, Zekat 26, (658); İbnu Mace, Zekat28, (1844)

keyboard_arrow_up