kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şiirde hikmet vardır"

FASIL: ŞİİR BÖLÜMÜ

KONU: Şiir Hakkında

RAVİ: Übey İbnu Ka`b

KAYNAK: Buhari, Edeb 90; Ebu Davud, Edeb 95, (5010); Tirmizi, Edeb 69, (2847); İbnu Mace, Edeb 41, (3755)

HADİS: Resulullah (sav)`a, bir bedevi geldi. (Dikkat çekici bir üslubla) konuşmaya başladı. Efendimiz (sav): "Şurası muhakkak ki beyanda sihir vardır, şurası da muhakkak ki şiirde de hikmetler vardır." buyurdu.

FASIL: ŞİİR BÖLÜMÜ

KONU: Şiir Hakkında

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 95, (5011); Tirmizi, Edeb, 63, (2848)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden birinin içine onu bozacak irin dolması, şiir dolmasından hayırlıdır." (el-Hudri`den Müslim`in kaydettiği bir diğer rivayette şöyle denmiştir; "Resulullah (sav) yürümekte iken karşısına şiir irşad eden bir şair çıktı. Efendimiz: "Şeytanı tutun" veya "Şeytanı yakalayın" diye emretti.)

FASIL: ŞİİR BÖLÜMÜ

KONU: Şiir Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Edeb, 92; Müslim, Şiir 7, (2257); Ebu Davud, Edeb 95, (5009); Tirmizi, Edeb 71, (2855)

HADİS: Resulullah (sav) şair Hassan İbnu Sabit (ra) için mescide hususi bir minber koymuştu. Hassan, orada kurulup mufahara yapar veya Resulullah (sav)`ın hasımlarına karşı müdafaa ederdi. Aleyhissalatu vesselam: "Allah (cc) Hassan`ı Resulullah`ı müdafaa ettiği veya onun adına mufahara yaptığı müddetçe Rühu`l-Kudüs takviye etmektedir" derdi.

FASIL: ŞİİR BÖLÜMÜ

KONU: Şiir Hakkında

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Buhari, Edeb 91; Ebu Davud, Edeb 95, (5015); Tirmizi, Edeb 70, (2849)

HADİS: Amr İbnu`ş-Şerrid, babasından [Şerrid`den naklen (ra)] anlatıyor: "Bir gün ben Resulullah`ın bineğinin arkasına binmiştim. Bir ara bana: "Hafızanda Ümeyye İbnu Ebi`s`Sait`in şiirinden birşeyler var mı?" diye sordu. Ben: "Evet!" deyince: "Söyle!" dedi. Ben kendisine bir beyt okudum. O yine: "Devam et!" dedi. Ben bir beyt daha okudum. O yine, "Söyle!" emretti. Böylece kendisine yüz beyit okudum."

FASIL: ŞİİR BÖLÜMÜ

KONU: Şiir Hakkında

RAVİ: Amr İbnu`ş-Şerid

KAYNAK: Müslim, Şiir 1, (2266)

keyboard_arrow_up