kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rehin (olarak bırakılan hayvan)a, nafakası mukabilinde binilir. Sağmal hayvan rehin bırakılmışsa sütü, nafakası mukabilinde içilir. Nafaka, binen ve sütunu içen üzerinedir."

FASIL: REHİN BÖLÜMÜ

KONU: Rehin Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Rehn 4, Tirmizi, Büyu 4, (1254); Ebu Davud, Büyu 78, (3526)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rehin kapanmaz."

FASIL: REHİN BÖLÜMÜ

KONU: Rehin Hakkında

RAVİ: İbnu`l-Müseyyeb

KAYNAK: Muvatta, Akdiye 13, (2, 728)

HADİS: Resulullah (sav) bir yahudiden, veresiye yiyecek satın aldı. Rehin olarak zırhını verdi."

FASIL: REHİN BÖLÜMÜ

KONU: Rehin Hakkında

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Buhari, Rehn 2, 5, Büyu 14, 33, 88, Silm 5, 6, İstikraz 1, Cihad 89, Megazi 86; Müslim, Musakat 124, (1603); Nesai, Büyu 58, 87, (7, 288, 303)

keyboard_arrow_up