kuran.com

Hadis

HADİS: Buhari merhum, Aleyhissalatu vesselamın bi`setine (peygamber olarak gönderilişine) tahsis ettiği babta der ki: "O, Allah`ın elçisi Muhammed İbnu Abdillah İbni Abdilmuttalib İbnu Haşim İbni Abdi Menafibnu Kusayy, İbni Kilab İbni Mürre İbni Ka`b İbni Lüeyy İbni Galib İbni Fihr İbni Malik İbni`n-Nadr İbni Kinane İbni Huzeyme İbni Müdrike İbni İlyas İbni Mudar İbni Nizar İbni Maadd İbni Adnan`dır."

FASIL: PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ

KONU: Resulullah (sav)`ın İsmi Ve Nesebi

KAYNAK: Buhari, Menakıbu`l-Ensar 28

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri, İsmail`in evlatları arasından Kinane`yi seçti, Kinane`den Kureyş`i seçti, Kureyş`ten Beni Haşim`i seçti. Beni Haşim`den de beni seçti."

FASIL: PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ

KONU: Resulullah (sav)`ın İsmi Ve Nesebi

RAVİ: Vaile İbnu`l-Eska`

KAYNAK: Müslim, Fezail 1, (2276)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Benim beş ismim var: Ben Muhammed`im, ben Ahmed`im, ben Allah`a benimle küfrü mahvedeceği el-Mahi (mahvedici)yim. Ben Haşir (toplayıcıyım, insanlar benim arkamda haşredilecektir. Ben Akıb (sondan gelen)im, benden sonra peygamber gelmeyecektir."

FASIL: PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ

KONU: Resulullah (sav)`ın İsmi Ve Nesebi

RAVİ: Cübeyr İbnu Mut`im

KAYNAK: Buhari, Menakıb 17, Tefsir, Saff 1; Müslim, Fezail 125, (2354); Muvatta, Esmau`n-Nebi 1, (2, 1004); Tirmizi, Edeb 67, (2842)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri, Kureyşlilerin şetmlerini (hakaretamiz sözlerini) ve lanetlerini benden nasıl çevirdiğine hayret etmiyor musunuz? Onlar zemmedilen birine şetmediyorlar, zemmedilen birine lanet okuyorlar, ben ise (Muhammed`im) övülmüşüm."

FASIL: PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ

KONU: Resulullah (sav)`ın İsmi Ve Nesebi

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Menakıb 17; Nesai, Talak 25, (6, 159)

HADİS: Muttalib İbnu Abdillah İbni Kays İbnu Mahreme babası vasıtasıyla ceddinden anlattığına göre ceddi şöyle demiştir: "Ben ve Resulullah (sav) Fil yılında doğduk."

FASIL: PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ

KONU: Resulullah (sav)`ın Doğumu Ve Yaşı

KAYNAK: Tirmizi, Menakıb 4, (3623)

keyboard_arrow_up