kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü. "Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor!" buyurdular.

FASIL: OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ

KONU: Oyun Ve Eğlence Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 65, (4940); İbnu Mace, Edeb 44, (3766)

HADİS: Resulullah (sav) (dövüştürmek için) hayvanların arasını kızıştırmayı yasakladı.

FASIL: OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ

KONU: Oyun Ve Eğlence Hakkında

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Ebu Davud, Cihad 56, (2562); Tirmizi, Cihad 30, (1708, 1709)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza) hedef ittihaz etmeyin."

FASIL: OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ

KONU: Oyun Ve Eğlence Hakkında

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Müslim, Sayd 58, (1957); Tirmizi, Sayd 1, (1475); Nesai, Dahaya 41, (7, 238, 239)

HADİS: Resulullah (sav), bir keçiyi hedef ittihaz ederek ok atmakta olan bir kalabalığa rastlamıştı. Bu halden hiç hoşlanmadı ve: "Hayvanlara eziyet vermeyin!" buyurdu.

FASIL: OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ

KONU: Oyun Ve Eğlence Hakkında

RAVİ: Abdullah İbnu Cafer İbni Ebi Talih

KAYNAK: Nesai, Dahaya 42, (7,239)

HADİS: Kim bir kuşu boş yere sırf eğlence olsun diye öldürürse kıyamet günü, o kuş, sesini yükselterek Allah`a şöyle seslenir: "Ey Rabbim! Falan beni boş yere öldürdü, bir menfaat için öldürmedi."

FASIL: OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ

KONU: Oyun Ve Eğlence Hakkında

RAVİ: Şerid İbnu Süveyd

KAYNAK: Nesai, Dahaya 42, (7, 239)

keyboard_arrow_up