kuran.com

Hadis

HADİS: Urve merhum, Hz. Aişe (ra)`den şunu nakletmiştir: "Hz. Peygamber (sav) bana dedi ki: "Rüyamda sen bana üç gece gösterildin: Melek seni bana bir ipek parçası icerisinde getirdi ve "Bu senin zevcendir, aç onu!" dedi. Ben de açtım, içindeki sendin. Ben: "Bu rüya Allah katında ise, onu gerçekleştirecektir" dedim."

FASIL: NİKAH BÖLÜMÜ

KONU: Resulullah (sav)`ın Zevceleri

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Buhari, Nikah 9, 35, Tabir 20, 21; Müslim, Fezailu`s-Sahabe 79; Tirmizi, Menakıb (3875)

HADİS: Resulullah (sav), ben altı yaşında iken benimle evlendi. Medine`ye geldik. Beni`l-Haris İbnu`l-Hazrec kabilesine indik. Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü, (İyileşince) saçım yine uzadı. Annem Ümmü Ruman, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, ensardan bir grup kadın vardı. "Hayırlı, bereketli olsun!", "Uğurlu mübarek olsun!" diye dualar, tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık-kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, [kuşluk vakti aniden] Resulullah (sav)(`ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O`na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında idim.

FASIL: NİKAH BÖLÜMÜ

KONU: Resulullah (sav)`ın Zevceleri

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Buhari, Nikah 38, 39, 57, 59, 61; Müslim, Nikah 69, (1422); Ebu Davud, Nikah 34, (2121), Edeb 63, (4933, 4934, 4935, 4936, 4937); Nesai, Nikah 29, (6, 82)

HADİS: (Kızkardeşim) Hafsa (ra), Resulullah (sav)`ın Bedir Gazvesi`ne katılan ashabından olup, Medine`de vefat etmiş bulunan Huneys İbnu Huzafe es-Sehmi (ra)`den dul kalınca (babam) Hz. Ömer (ra), (kızkardeşimi evlendirmek için harekete geçerek bazı teşebbüslerde bulunmuştur. Bu teşebbüslerini bana şöyle) anlattı: "Önce Hz. Osman İbnu Affan (ra)`a rastladım. Hafsa`yı ona teklif ettim ve: "Dilersen sana Hafsa Bintu Ömer`i nikahlayayım" dedim. "Hele bir düşüneyim!" dedi. Birkaç gece bekledim. Sonra ona rastladım, teklifi tekrar arzettim. "Şimdilik evlenmemeyi uygun gördüm!" dedi. (Ben bu menfi cevaba kızdım.) Sonra Hz. Ebu Bekr (ra)`e rastladım. Ona da: "Dilersen sana Hafsa Bintu Ömer`i nikahlayayım!" dedim. Hz. Ebu Bekr sustu ve bana hiçbir cevap vermedi. Osman`a kızdığımdan daha çok Ebu Bekr`e kızdım. Birkaç gün aradan geçti. Sonra Hafsa`yı Resulullah (sav) istedi ve O`na nikahlayıp verdim. Sonra bana Hz. Ebu Bekr rastladı ve: "Hafsa`yı bana teklif ettiğin zaman sana hiçbir cevapta bulunmayışımdan dolayı belki de bana kızdın" dedi. Ben de: "Evet kızmıştım!" deyince şu açıklamayı yaptı: "Sen o teklifi yaptığın zaman beni cevap vermemeye sevkeden şey Resulullah (sav)`ın Hafsa`yı zikretmiş olduğunu bilmemdi. Aleyhissalatu vesselam`ın sırrını ifşa etmek istemedim. Eğer Hafsa`yı o terketseydi teklifinizi ben kabul edecektim."

FASIL: NİKAH BÖLÜMÜ

KONU: Resulullah (sav)`ın Zevceleri

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Nikah 33, 36, 46 Megazi 11; Nesai, Nikah 30, (6, 83)

HADİS: Resulullah (sav), Hafsa (ra)`yı boşamıştı, sonra geri döndü.

FASIL: NİKAH BÖLÜMÜ

KONU: Resulullah (sav)`ın Zevceleri

RAVİ: Ömer İbnu`l-Hattab

KAYNAK: Ebu Davud, Talak 38, 2283); Nesai, Talak 75, (6, 213)

HADİS: İddetim sona erince, Hz. Ebu Bekr (ra) bana (bir elçi göndererek) istetti ve evlenme teklif etti. Ben kabul etmedim. Derken Resulullah (sav), Hz. Ömer (ra)`i göndererek kendisi için Ümmü Seleme`yi istetti. Ümmü Seleme, Ömer`e: "Resulullah`a haber ver. Ben çok kıskanç bir kadınım ayrıca benim çok çocuğum var, bir de velilerimden hiçbiri burada hazır değil!" dedi. O da gidip Resulullah`a aktardı. Aleyhissalatu vesselam, Ömer`e: "Ona dön ve kendisine söyle ki: "Kızkançlığına gelince, senden onu gidermesi için Allah`a dua edeceğim. Çocuklarına gelince, onların himayesi de görülecektir. Velilerin meselesine gelince, onlardan hazır veya gaib hiç biri bu evliliği yadırgamayacak" buyurdular. Bunun üzerine Ümmü Seleme oğluna: "Ey Ömer! Kalk! Resulullah`la beni nikahla" dedi. O da nikahladı.

FASIL: NİKAH BÖLÜMÜ

KONU: Resulullah (sav)`ın Zevceleri

RAVİ: Ümmü Seleme

KAYNAK: Nesai, Nikah 28, (6, 81)

keyboard_arrow_up