kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Dört haslet vardır; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar."

FASIL: NİFAK BÖLÜMÜ

KONU: Nifak Hakkında

RAVİ: İbnu Amr İbni`l As

KAYNAK: Buhari, İman 24, Mezalim 17, Cizye 17; Müslim, İman 106, (58); Ebu Davud, Sünnet 16, (4688); Tirmizi, İman 14, (2634); Nesai, İman 20, (8, 116)

HADİS: Nifak, Resulullah (sa) devrinde vardı. Şimdi ise, imandan sonra küfür vardır.

FASIL: NİFAK BÖLÜMÜ

KONU: Nifak Hakkında

RAVİ: Huzeyfe

KAYNAK: Buhari, Fiten 21

HADİS: Hz. Abdullah İbnu Mes`ud (ra)`un ders halkasında idik. Huzeyfe (ra) geldi ve yanımızda durup bize selam verdi: "Nifak, sizden hayırlı bir kavme indirildi" dedi. Esved de (hayretle): "Sübhanallah, Aziz ve Celil olan Allah: "Münafıklar cehennemin en aşağı derecesindedir" (Nisa 145) buyuruyor" dedi. Bunun üzerine Abdullah tebessüm etti. Huzeyfe de mescidin bir kenarına oturdu. Derken Abdullah kalktı ve arkadaşları da dağıldılar. Huzeyfe beni çağırmak için bana bir çakıl attı, yanına geldim. Bana: "Abdullah`ın gülmesi tuhafıma gitti, halbuki o benim söylediğimi bilen birisi. Yemin olsun nifak, siz (tabiiler)den daha hayırlı bir kavme indirildi. Onlar (nifaktan) sonra tevbe ettiler. Allah da tövbelerim kabul etti" dedi.

FASIL: NİFAK BÖLÜMÜ

KONU: Nifak Hakkında

RAVİ: Esved İbnu`l-Yezid

KAYNAK: Buhari, Tefsir, Nisa 25

HADİS: Resulullah (sa)`ın ashabından olup da Bedir Gazvesi`ne katılanlardan otuz kadarına yetiştim. Hepsi de kendi hesabına nifaktan korkuyorlar ve dinlerinde fitneye düşmekten kendilerini emniyette hissetmiyorlardı.

FASIL: NİFAK BÖLÜMÜ

KONU: Nifak Hakkında

RAVİ: İbnu Ebi Müleyke

KAYNAK: Buhari, İman 36 (Bab başlığında kaydetti)

keyboard_arrow_up