kuran.com

Hadis

HADİS: İbnu Ömer (ra)`i şöyle söyler işittim: "Siz nezr etmekten yasaklanmadınız mı? Resulullah (sav) demişti ki: "Nezir, olacak bir şeyi ne öne alır ne de geriye bıraktırır. Ancak onanla cimriden mal çıkarılmış olur."

FASIL: NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ

KONU: Nezirden Nehy

RAVİ: Said İbnu`l-Haris

KAYNAK: Buhari, Kader 6, Eyman 26; Müslim, Nezr 3, (1639); Ebu Davud, Eyman 26, (3287); Nesai, Eyman 24, (7, 15, 16)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nezir, ademoğluna, Allah`ın kendisine takdir etmediği hiçbir şeyi yakınlaştırmaz. Ancak nezir, kadere muvafık olur. Nezir sayesinde, cimrinin kendi arzusu ile çıkarmak istemediği, cimriden çıkarılır."

FASIL: NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ

KONU: Nezirden Nehy

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Kader 6, Eyman 26; Müslim, Eyman 7, (1640); Ebu Davud, Eyman 26, (3288); Tirmizi, Nüzur 10, (1538); Nesai, Eyman 25, (7, 16)

HADİS: Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işittim: "Kim Allah`a itaat etmeye nezrederse hemen itaat etsin. Kim de Allah`a isyan etmeye nezrederse, sakın isyan etmesin."

FASIL: NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ

KONU: Taate Yönelik Nezir

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Buhari, Eyman 28; Muvatta, Nüzur 8, (2, 476); Ebu Davud, Eyman 22, (3289); Tirmizi, Nüzur 2, (1526); Nesai, Eyman 28, (7, 17); İbnu Mace, Kefarat 16, (2126)

HADİS: Bir kadın hastalanmıştı. Şöyle bir nezirde bulundu: "Allah Teala hazretleri bana şifa verirse, buradan gidip Mescid-i Aksa`da namaz kılacağım." Sonra kadın iyileşmişti. Hemen yol hazırlığı yaptı. Hz. Meymune (ra)`ye geldi, selam verip kararını anlattı. Meymune, kadına: "Hele otur, hazırladığını (burada) ye, Resulullah (sav)`ın mescidinde namaz kıl. Zira ben O`nun şöyle söylediğini işittim: "Şu mescidimde kılınan bir namaz, Ka`be Mescidi hariç bütün mescidlerde kılınan bir namazdan daha hayırlıdır."

FASIL: NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ

KONU: Taate Yönelik Nezir

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Müslim, Hacc 510, (1396)

HADİS: Fetih günü bir adam kalkıp: "Ey Allah`ın Resulü" dedi, "Ben aziz ve celil olan Allah`a nezirde bulundum ve dedim ki: "Eğer Mekke`nin fethini sana müyesser ederse, Beytu`l-Makdis`te iki rekat namaz kılacağım." Resulullah (sav) adama: "Sen şurada kıl!" cevabında bulundu. Adam talebini tekrar etti. "Sen şurada kıl" buyurdu. Adam bir kere daha tekrar edince: "Öyleyse sen bilirsin" buyurdular.

FASIL: NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ

KONU: Taate Yönelik Nezir

RAVİ: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

KAYNAK: Ebu Davud, Eyman 24, (3305)

keyboard_arrow_up