kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sa) şöyle buyurdular: "Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azab vardır: 1-Sahrada, fazla suyu bulunduğu halde ondan yolcuya vermeyen kimse, kıyamet günü Allah onun karşısına çıkıp: "Bugün ben de senden fazlımı (lütfumu) esirgiyorum, tıpkı senin (dünyada iken) kendi elinin eseri olmayan şeyin fazlasını esirgediğin gibi" der. 2-İkindi vaktinden sonra, bir mal satıp müşterisisine Allah Teala`nın adını zikrederek bunu şu şu fiyatla almıştım diye yalandan yemin ederek, muhatabını inandıran ve bu suretle malını satan kimse. 3-Sırf dünyevi bir menfaat için bir imama biat eden kimse; öyle ki, dünyalıktan istediklerini verirse biatında sadıktır, vermezse sadık değildir."

FASIL: Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler

KONU: Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Şirb 2, Hiyel 12; Müslim, İman 173, (108); Ebu Davud, Büyu 62, (3474, 3475); Nesai, Büyu 6, (7, 247)

HADİS: Resulullah (sa): "Üç işi vardır, kıyamet gününde Allah onlara ne konuşur ne nazar eder ne de günahlardan arındırır, onlar için elim bir azab vardır!" buyurdu ve bunu üç kere de tekrar etti. Ben: "Ey Allah`ın Resulü! Öyleyse onlar büyük zarar ve hüsrana uğramışlardır. Kimdir bunlar?" dedim. Şöyle saydılar: "(Elbisesini kibirle, yerlere kadar salıp) süründüren, yaptığı iyiliği başa kakan, malını yalan yeminlerle reklam eden kimseler."

FASIL: Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler

KONU: Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler

RAVİ: Ebu Zerr el-Gıffari

KAYNAK: Müslim, İman 171, (106); Ebu Davud, Libas 28, (4087, 4088); Tirmizi, Büyu 5, (1211); Nesai, Büyu 5, (7, 245)

HADİS: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Üç kişi vardır, kıyamet günü Allah Teala hazretleri onlara konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azab vardır: 1-Zina eden yaşlı, 2-Yalan söyleyen devlet reisi, 3-Büyüklenen fakir."

FASIL: Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler

KONU: Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Müslim, İman 172, (107); Nesai, Zekat 77, (5, 86)

HADİS: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Üç kişi vardır, kıyamet günü Allah onlara nazar etmez: Anne ve babasının hukukuna riayet etmeyen kimse, erkekleşen kadın ve deyyus kimse."

FASIL: Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler

KONU: Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Nesai, Zekat 69, (5, 80)

HADİS: Yine Nesai`nin bir rivayetinde Resulullah şöyle buyurmuştur; "Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riayet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse; verdiğini başa kakan kimse."

FASIL: Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler

KONU: Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler

KAYNAK: Nesai, Zekat 69, (5, 81)

keyboard_arrow_up