kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sa): "Din nasihatten (hayırhahlıktan) ibarettir!" demişti. Biz sorduk: "Ey Allah`ın Resulü! Kimin için hayırhah olmaktır?" "Allah için, Allah`ın kitabı için. Resulü için ve Müslümanların imamları ve hepsi için!" buyurdular.

FASIL: NASİHAT VE MEŞVERET BÖLÜMÜ

KONU: Nasihat Ve Meşveret Hakkında

RAVİ: Temimu`d-Dari

KAYNAK: Müslim, İman 95, (55); Ebu Davud, Edeb 67, (4944); Nesai, Bey`at 31, (7, 156)

HADİS: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kime ilme müstenid olmayan bir fetva verilmişse, bunun günahı ona fetva verene aittir. Kim, bir kardeşine, gerçeğin başka olduğunu bile hile, farklı bir irşadda bulunursa ona ihanet etmiş olur."

FASIL: NASİHAT VE MEŞVERET BÖLÜMÜ

KONU: Nasihat Ve Meşveret Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, İlm 8, (3657)

HADİS: Resulullah (sa) buyurdular ki: `Müsteşar mü`temendir."

FASIL: NASİHAT VE MEŞVERET BÖLÜMÜ

KONU: Nasihat Ve Meşveret Hakkında

RAVİ: Ümmü Seleme ve Ebu Hureyre

KAYNAK: Tirmizi, Edeb 57, (2823, 2824), Zühd 39, (2370); Ebu Davud, Edeb 123, (5128); İbnu Mace, Edeb 37, (3745)

keyboard_arrow_up