kuran.com

Hadis

HADİS: Babası (ra)`ndan naklediyor: "Beni Amir heyetiyle Resulullah (sav)`ın yanına gitmiştik. "Sen bizim efendimizsin!" diye hitap ettik. "Efendi, Allah`tır!" buyurdular. Biz: "Fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimizsin!" dedik. Bize: "Söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi (mübalağalı medhlerde) koşturmasın buyurdular.

FASIL: MEDH BÖLÜMÜ

KONU: Medh Hakkında

RAVİ: Mutarrif İbnu Abdillah

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 10,(4806)

HADİS: Hz. Ömer (ra)`in şöyle söylediğini işittim: "Resulullah (sav)`ı dinledim diyordu ki: "Hakkımda, Hıristiyanların Meryem oğlu İsa`ya yaptıkları aşırı övgülerde bulunmayın. Şurası muhakkak ki ben bir kulum. Benim için "Allah`ın kulu ve elçisi" deyin." [Teysir, bu hadisi Müslim`de rivayet ettiğine işaret eder. Ancak rivayet Müslim`de mevcut değildir]

FASIL: MEDH BÖLÜMÜ

KONU: Medh Hakkında

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Buhari, Enbiya 44

HADİS: Bir adam, Resulullah (sav)`ın yanında bir başkasını medh u sena etmişti. "Yazık sana! Arkadaşının boynunu kestin" buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Sonra da şu açıklamayı yaptılar: "Bir kimse kardeşini illa da övecekse bari: "Falancayı zannederim, ona Allah kafidir. Ben Allah`a karşı kimseyi tezkiye etmem (çünkü Allah herkesi benden iyi bilir). -Ondan (böyle bir fazilet) biliyorsa- falanca şöyle şöyledir" desin."

FASIL: MEDH BÖLÜMÜ

KONU: Medh Hakkında

RAVİ: Ebu Bekre Nufey`u`bnu`l-Haris es-Sakafi

KAYNAK: Buhari, Şehadat 16 , Edeb 54, 95; Müslim, Zühd 65, (3000); Ebu Davud, Edeb 10, (4805)

HADİS: Resulullah (sav), meddahların ağzına toprak saçmamızı emretti.

FASIL: MEDH BÖLÜMÜ

KONU: Medh Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Tirmizi, Zühd 55, (2396)

keyboard_arrow_up