kuran.com

Hadis

HADİS: Said İbnu`l-As (ra) hazretleri İbnu Ömer (ra)`den naklen anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü`min, haram kana bulaşmadıkça dininde genişlik içindedir." Said İbnu`l-As der ki: "İbnu Ömer (ra) (Resulullah`ın sözünden sonra şunu) söylediler: "Kişi, nefsini bulaştırdığı taktirde, kurtuluşu olmayan çok ciddi amellerden biri, haksız yere haram kan dökmesidir."

FASIL: KATL BÖLÜMÜ

KONU: Katlden Nehy

RAVİ: Said İbnu`l-As

KAYNAK: Buhari, Diyat 1

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her günahı Allah`ın mağfiret buyurması muhtemeldir. Ancak bilerek mü`mini öldüren veya kafir olarak ölen kimse hariç..."

FASIL: KATL BÖLÜMÜ

KONU: Katlden Nehy

RAVİ: Muaviye İbnu Ebi Süfyan

KAYNAK: Nesai, Tahrim 1, (7,81)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü`minin öldürülmesi, Allah katında dünyanın zevalinden daha büyük (bir hadise)dir."

FASIL: KATL BÖLÜMÜ

KONU: Katlden Nehy

RAVİ: Büreyde

KAYNAK: Nesai, Tahrim 2, (7, 83)

HADİS: Ebu Hüreyre ve Ebu Said (ra)`i dinledim. Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini müzakere ediyorlardı: "Eğer sema ve arz ehli bir mü`minin kanını (haksız yere dökmede) iştirak etselerdi, Allah her ikisini birden cehenneme atardı."

FASIL: KATL BÖLÜMÜ

KONU: Katlden Nehy

RAVİ: Ebu`l-Hakem el-Beceli

KAYNAK: Tirmizi, Diyat 8, (1398)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "İman, ihanetle öldürmeye bağdır, mü`min ihanet suretiyle öldürülmez."

FASIL: KATL BÖLÜMÜ

KONU: Katlden Nehy

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Cihad 169, (2769)

keyboard_arrow_up