kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav)`ın şöyle dediğim işittim: "İpek ve ibrişim elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin, onlarda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada onlar (kafirler), ahirette de sizin içindir."

FASIL: KAPLARLA İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Kaplar

RAVİ: Huzeyfe

KAYNAK: Buhari, Et`ime 28, Eşribe 28, Libas 25; Müslim, Libas 4, (2067); Tirmizi, Eşribe 10 (1879); Ebu Davud, Eşribe 17 (3723); Nesai, Zinet 87, (8, 198, 199); İbnu Mace, Eşribe 17, (3414)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gümüş kaptan su içen, karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir." Müslim`in bir diğer rivayetinde şöyle denir: "Kim altın veya gümüş bir kaptan içerse..."

FASIL: KAPLARLA İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Kaplar

RAVİ: Ümmü Seleme

KAYNAK: Buhari, Eşribe 28; Müslim, Libas 1, (2065); Muvatta, Sıfatu`n-Nebi 11 (2, 924-925); İbnu Mace, Eşribe 17 (3413)

HADİS: Biz Hz. Peygamber (sav)`le birlikte gazveye çıkmıştık. Savaş sonunda elde ettiğimiz ganimetler arasında müşriklerin kap-kacak ve su kapları da vardı. Biz bunları kullanıyorduk. Resulullah (sav) hiç bir zaman niye kullanıyorsunuz diye ayıplamadı."

FASIL: KAPLARLA İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Kaplar

RAVİ: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

KAYNAK: Ebu Davud, Et`ime 46, (3838)

HADİS: Ben Hz. Peygamber (sav)`e "Ey Allah`ın Resulü, biz Ehli Kitab`ın yaşadığı bir yerdeyiz. Onların kap kacaklarından yiyip içebilir miyiz? diye sordum. Dedi ki: "Onlarınkinden başka kap-kacak bulabilirseniz onlarınkinden yemeyin. Başka birşey bulamazsanız onları yıkadıktan sonra kullanın." (Tirmizi hadisin sahih olduğunu söyledi. Metin Tirmizi`deki metindir)

FASIL: KAPLARLA İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Kaplar

RAVİ: Ebu Sa`lebe el-Huşeni

KAYNAK: Ebu Davud, Et`ime 46 (3839); Tirmizi, Siyer 11, (1560)

HADİS: Hz. Ömer (sav) sıcak su ile ve bir Hıristiyan kadının evinde onun su kabıyla abdest aldı. (Bu rivayeti Rezin tahric etti. Derim ki: Bunu Buhari bab başlığı olarak kaydetmiştir. Doğrusunu Allah bilir.)

FASIL: KAPLARLA İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Kaplar

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Vudu 43

keyboard_arrow_up