kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

FASIL: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ

KONU: Makbul Ve Mekruh İsimler

RAVİ: Ebu`d Derda

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 69, (4948)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah`ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman`dır."

FASIL: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ

KONU: Makbul Ve Mekruh İsimler

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Müslim, Adab, 2, (2132); Ebu Davud, Edeb 69, (4949); Tirmizi, Edeb 64, (2835)

HADİS: Resullullah (sav) buyurdular ki: "Peygamberlerin isimleriyle isimlenin. Allah`ın çok sevdiği isimler Abdullah, Abdurrahman`dır. En sadık olanları da Haris ve Hemmam isimleridir. En çirkinleri de Harb ve Mürre isimleridir." (Metin Ebu Davud`a aittir, Nesai`de muhtasar olarak kaydedilmiştir [Hayl 3 (6, 218, 219)])

FASIL: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ

KONU: Makbul Ve Mekruh İsimler

RAVİ: Ebu Vehb el-Cüşemi

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 69, (4950)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah katında en düşük (ahna`) isim Melikü`l-emlak (mülklerin maliki) ismidir. Allah`tan başka Malik yoktur." Süfyan merhum dedi ki: Şahan Şah bunun örneğidir. Ahmed İbnu Hanbel merhum dedi ki: "Ebu Amr merhum`a, ahna` ne demek diye sordum, bana "en düşük" diye cevap verdi." Müslim`in bir diğer rivayetinde şöyle buyrulmuştur: "Kıyamet günü, Allah`ın en ziyade kızacağı en kötü kimse, adı Melikü`l-emlak (Şehinşah) olan kimsedir. Allah`tan başka Malik yoktur." (Adab 21)

FASIL: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ

KONU: Makbul Ve Mekruh İsimler

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Edeb 114; Müslim, Edeb 20, (2143); Ebu Davud, Edeb 70, (4961); Tirmizi, Edeb 65, (2839)

HADİS: Hz. Peygamber (sav) Ya`la, Bereket, Eflah, Yesar, Nafi` ve benzeri isimlerin kullanılmasını yasaklamayı arzu etmişti. Sonra onun bu mevzuda sükut ettiğini gördüm. Sonra da yasaklamadan vefat etti." Ebu Davud`un rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "...Zira kişi "Bereket burada mı?" diye sorar da "hayır yok!" diye cevap verirler. (Hadisin metni Müslim`e aittir)

FASIL: İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ

KONU: Makbul Ve Mekruh İsimler

RAVİ: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

KAYNAK: Müslim, Adab 13, (2138); Ebu Davud, Edeb, 70, (4960)

keyboard_arrow_up