kuran.com

Hadis

HADİS: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: "Kim Allah`tan başka ilah olmadığına Allah`ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed`in onun kulu ve Resulü (elçisi) olduğuna, keza Hz. İsa`nın da Allah`ın kulu ve elçisi olup, Hz. Meryem`e attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır."

FASIL: İMAN VE İSLAM HAKKINDA

KONU: İman ve İslam`ın Fazileti

RAVİ: Ubade İbnus-Samit el-Ensari

KAYNAK: Buhari, Enbiya 47; Müslim, İman 46, (28); Tirmizi, İman 17, (2640)

HADİS: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: "Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır." Ebu Said der ki: "Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun: "Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz..." (Nisa, 40).

FASIL: İMAN VE İSLAM HAKKINDA

KONU: İman ve İslam`ın Fazileti

RAVİ: Ebu Sa`id İbnu Malik

KAYNAK: Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

HADİS: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: "Kim: `Rab olarak Allah`ı, din olarak İslam`ı, Resul olarak Hz. Muhammed`i seçtim (ve onlardan memnun kaldım)` derse cennet ona vacib olur".

FASIL: İMAN VE İSLAM HAKKINDA

KONU: İman ve İslam`ın Fazileti

RAVİ: Ebu Sa`id İbnu Malik

KAYNAK: Ebu Davud, Salat 361, (1529)

HADİS: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: "Bir kul İslam`a girer ve bunda samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları Allah, lehine yazar, işlemiş olduğu bütün (erleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür: Yaptığı her hayır için en az on misli olmak üzere yediyüz misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer için de, -Allah affetmediği takdirde- bir günah yazılır."

FASIL: İMAN VE İSLAM HAKKINDA

KONU: İman ve İslam`ın Fazileti

RAVİ: Ebu Sa`id İbnu Malik

KAYNAK: Buhari, (hadisi talik olarak kaydeder), İman 31; Nesai, İman 10, (8, 105)

HADİS: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah`a kavuşuncaya kadar böyle devam eder."

FASIL: İMAN VE İSLAM HAKKINDA

KONU: İman ve İslam`ın Fazileti

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, İman 31; Müslim, İman 205, (129)

keyboard_arrow_up