kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) bana: "Ey Muaz, insanlara karşı iyi ahlaklı ol!" dedi.

FASIL: HULK (HUY) BÖLÜMÜ

KONU: Hulk (Huy) Hakkında

RAVİ: Muaz ibnu Cebel el-Ensari

KAYNAK: Muvatta, Hüsnü`l-Hulk 1

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü`minler arasında imanca en kamil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır."

FASIL: HULK (HUY) BÖLÜMÜ

KONU: Hulk (Huy) Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Tirmizi, Rada 11, (1162); Ebu Davud, Sünnet 16, (4682)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet günü, mü`minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teala hazretleri, çirkin düşük söz (ve davranış) sahiplerini buğzeder." (Tirmizi`nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Güzel ahlak sahibi, ahlakı sayesinde, namaz ve oruç sahibinin derecesine ulaşır.")

FASIL: HULK (HUY) BÖLÜMÜ

KONU: Hulk (Huy) Hakkında

RAVİ: Ebu`d Derda

KAYNAK: Tirmizi, Birr 62, (2003, 2004); Ebu Davud, Edeb 8, (4799)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bana en sevgili olanınız, kıyamet günü de bana mevkice en yakın bulunacak olanınız, ahlakça en güzel olanlarınızdır. Bana en menfur olanınız, kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız, gevezeler, boşboğazlar ve yüksekten atanlardır." (Cemaatte bulunan bazıları): "Ey Allah`ın Resulü! Yüksekten atanlar kimlerdir?" diye sordular. "Onlar mütekebbir (büyüklük taslayan) kimselerdir!" cevabını verdi.

FASIL: HULK (HUY) BÖLÜMÜ

KONU: Hulk (Huy) Hakkında

RAVİ: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

KAYNAK: Tirmizi, Birr 77, (2019)

HADİS: Resullullah (sav)`a iyilik (birr) ve günah hakkında sordum. Bana şu cevabı verdi: "İyilik (birr), güzel ahlaktır. Günah da içini rahatsız eden ve başkasının muttali olmasından korktuğun şeydir."

FASIL: HULK (HUY) BÖLÜMÜ

KONU: Hulk (Huy) Hakkında

RAVİ: Nevvas İbnu Sem`an

KAYNAK: Müslim, Birr 15, (2553); Tirmizi, Zühd 52, (2390)

keyboard_arrow_up