kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ademoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir. Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs"

FASIL: HIRS BÖLÜMÜ

KONU: Hırs Hakkında

RAVİ: Enes

KAYNAK: Buhari, Rikak 5; Müslim, Zekat 115, (1047); Tirmizi, Zühd 28, (2340); İbnu Mace, Zühd 27, (4234)

HADİS: Resulülullah (sav) buyurdular ki: "Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazla değildir."

FASIL: HIRS BÖLÜMÜ

KONU: Hırs Hakkında

RAVİ: Ka`b İbnu Malik

KAYNAK: Tirmizi, Zühd, 43, (2377)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ademoğlu için iki vadi dolusu mal olsaydı, mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Ademoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder."

FASIL: HIRS BÖLÜMÜ

KONU: Hırs Hakkında

RAVİ: Enes

KAYNAK: Buhari, Rikak 10; Müslim, Rikak 116, (1048); Tirmizi, Zühd 27, (2338)

keyboard_arrow_up