kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Bir kimse bir atiyyede bulunur veya bir hibede bulunursa, sonradan atiyye ve hibesinden rücu etmesi ona helal olmaz, sadece baba çocuğuna yaptığı bağıştan dönebilir."

FASIL: HİBE BÖLÜMÜ

KONU: Hibe Hakkında

RAVİ: İbnu Abbas ve İbnu Ömer

KAYNAK: Ebu Davud, Büyu 83, (3539); Tirmizi, Büyu 52, (1299); Nesai, Hibe 2, (6, 265); İbnu Mace, Hibe 2, (2377)

HADİS: Bir rivayette: "Atiyye veya hibesinden dönen, kusmuğuna dönen köpek gibidir" denmiştir.

FASIL: HİBE BÖLÜMÜ

KONU: Hibe Hakkında

KAYNAK: Ebu Davud, Büyu 83, (3539); Tirmizi, Büyu 52, (1299); Nesai, Hibe 2, (6, 265); İbnu Mace, Hibe 2, (2377)

HADİS: İbnu Abbas (ra)`dan merfu olarak şu hadis kaydedilmiştir: "Kusmuğuna rücu eden köpek gibi hibesinden dönen kimsenin kötü örneği bize yakışmaz."

FASIL: HİBE BÖLÜMÜ

KONU: Hibe Hakkında

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Buhari, Hibe 14, 30, Hiyel 14; Müslim, Hibat 5 , (1622); Ebu Davud, Büyu 83, (3538); Tirmizi, Büyu 62, (1298); Nesai, Hibe 2, (6, 265)

HADİS: Anlattığına göre, "babası onu (Nu`man`ı) Resulullah (sa)`a getirmiş ve: "Ey Allah`ın Resulü! Ben bu oğluma bir köle bağışladım! [Sen bu bağışıma şahid ol]" demiştir. Aleyhissalatu vesselam: "Her çocuğuna böyle bir bağışta bulundun mu?" diye sormuş, babası "hayır!" deyince: "Öyleyse bağışından dön!" emretmiştir.

FASIL: HİBE BÖLÜMÜ

KONU: Hibe Hakkında

RAVİ: Nu`man İbnu Beşir

KAYNAK: Buhari, Hibe 2, 11, Şehadat 9; Müslim, Hibat 9, (1623); Muvatta, Akdiye 39, (2, 751); Ebu Davud, Büyu 85, (3542, 3543, 3544, 3545); Tirmizi, Ahkam 30, (1367); Nesai, Nahl 1, (6, 558-261)

HADİS: Resulullah (sa) Mekke`yi fethettiği zaman şu hitabede bulundu: "Bilesiniz! Kocasının izni olmadan bir kadının (kocasının malından) bağışta bulunması caiz değildir."

FASIL: HİBE BÖLÜMÜ

KONU: Hibe Hakkında

RAVİ: İbnu Amr İbni`l As

KAYNAK: Ebu Davud, Büyu 86, (3546, 3547)

keyboard_arrow_up