kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?" "Allah ve Resulü daha iyi bilir!" dediler. Bunun üzerine: "Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!" açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam: "Ya benim söylediğim onda varsa, (Bu da mı gıybettir?) dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir."

FASIL: GIYBET VE NEMİME BÖLÜMÜ

KONU: Gıybet Ve Nemime (Söz Taşıma) Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 40, (4874); Tirmizi, Birr 23, (1935); Müslim, Birr 70 (2589)

HADİS: "Ey Allah`ın Resulü, sana Safiyye`deki şu şu hal yeter!" demiştim. (Bundan memnun kalmadı ve): "Öyle bir kelime sarfettin ki, eğer o denize karıştırılsaydı (denizin suyuna galebe çalıp) ifsad edecekti" buyurdu. Hz. Aişe ilaveten der ki: "Ben Resulullah (sav)`a bir insanın (tahkir maksadıyla) taklidini yapmıştım. Bana hemen şunu söyledi: "Ben bir başkasını (kusuru sebebiyle söz ve fiille) taklid etmem. Hatta (buna mukabil) bana, şu şu kadar (pek çok dünyalık) verilse bile."

FASIL: GIYBET VE NEMİME BÖLÜMÜ

KONU: Gıybet Ve Nemime (Söz Taşıma) Hakkında

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 40, (4875); Tirmizi, Sıatu`l-Kıyame 52, (2503, 2504)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı. "Ey Cebrail! Bunlar da kim?" diye sordum: "Bunlar," dedi, "insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir."

FASIL: GIYBET VE NEMİME BÖLÜMÜ

KONU: Gıybet Ve Nemime (Söz Taşıma) Hakkında

RAVİ: Enes

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 40, (4878, 4879)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir müslüman(ı gıybet ve şerefini payimal etmek) sebebiyle tek lokma dahi yese, Allah ona mutlaka onun mislini cehennemden tattıracaktır. Kime de müslüman bir kimse(ye yaptığı iftira, gıybet gibi bir) sebeple (mükafaat olarak) bir elbise giydirilse, Allah Teala Hazretleri mutlaka, onun bir mislini cehennemden ona giydirecektir. Kim de (malı, makamı olan büyüklerden) bir adam sebeiyle bir makam elde eder (orada salah ve takva sahibi bilinerek para ve makama konmak için riyakarlıklara girer)se Allah Teala Hazretleri Kıyamet günü onu mürdiler makamına oturtarak (rezil eder ve mürdilere münasib azabla azablandırır.)"

FASIL: GIYBET VE NEMİME BÖLÜMÜ

KONU: Gıybet Ve Nemime (Söz Taşıma) Hakkında

RAVİ: Müstevred

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 40, (4876)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ribanın en kötüsün haksız yere müslümanın ırzını (manevi şahsiyetini) rencide etmektir."

FASIL: GIYBET VE NEMİME BÖLÜMÜ

KONU: Gıybet Ve Nemime (Söz Taşıma) Hakkında

RAVİ: Said İbnu Zeyd

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 40, (4876)

keyboard_arrow_up