kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) minbere oturdu, biz de etrafında yerlerimizi aldık. Buyurdular ki: "Sizin için korktuğum şeylerden biri, dünyanın süs ve güzelliklerinin sizlere açılmasıdır!" Bir adam (araya girerek söze karıştı ve): "Yani (nail olacağımız) hayır, şer mi getirecek?" dedi. Resulullah (sav) bu soru üzerine sükut etti. (Adama: "Sana ne oluyor da Resulullah`ın sözünü kesip, onunla konuşmaya kalkıyorsun? O sana konuşmuyor ki!" diye paylıyanlar oldu). Gördük ki, kendisine vahiy gelmekte. Derken vahiy hali açılmış, yüzündeki terleri silmekte idi. "Şu soru soran nerede?" diye söze başladı. Ve sanki adamı (soruşu sebebiyle) takdir ediyor gibiydi: Sözlerine şöyle devam etti: "Muhakkak ki, hayır, şer getirmez. Ancak derenin bitirdikleri arasında, ya çatlatarak öldüren ya da ölüme yaklaştıran bitki de var. Yalnız yeşil ot yiyen hayvanlar müstesna, Zira bunlar yeyip böğürleri şişince güneşe karşı dururlar. (Geviş getirirler), akıtırlar ve rahatça def`i hacet yaparlar, sonra tekrar dönüp yayılırlar. Şüphesiz ki, bu mal hoştur, tatlıdır. Ondan fakire, yetime ve yolcuya veren bu malın Müslüman sahibi en iyi (insan)dir. Bunu haketmeden alan, yediği halde doymayan kimse gibidir, O mal, kıyamet günü aleyhinde şahidlik yapacaktır."

FASIL: DÜNYANIN VE BAZI YERLERİNİN ZEMMEDİLMESİ BÖLÜMÜ

KONU: Dünyanın Zemmi Ve Kötülenmesi

RAVİ: Ebu Said

KAYNAK: Buhari, Zekat 47, Cuma 28, Cihad 37, Rikak 7; Müslim Zekat 123, (1052); Nesai, Zekat 81, (5. 90)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona varis kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının, kadından da sakının! Zira Beni İsrail`in ilk fitnesi kadın yüzünden çıkmıştır." (Müslim`in bir rivayetinde: "Kendinden sonra erkeklere, kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım" buyurulmuştur.")

FASIL: DÜNYANIN VE BAZI YERLERİNİN ZEMMEDİLMESİ BÖLÜMÜ

KONU: Dünyanın Zemmi Ve Kötülenmesi

RAVİ: Ebu Said

KAYNAK: Müslim, Zikr 99, (2742); Tirmizi, Fiten 26, (2192); İbnu Mace, Fiten 19, (4000)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dünya mel`undur, içindekiler de mel`undur, ancak zikrullah ve zikrullah`a yardımcı olanlarla alim veya müteallim hariç"

FASIL: DÜNYANIN VE BAZI YERLERİNİN ZEMMEDİLMESİ BÖLÜMÜ

KONU: Dünyanın Zemmi Ve Kötülenmesi

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Tirmizi, Zühd 14, (2323); İbnu Mace, Zühd 3, (4112)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dünya, mü`mine hapishane, kafire cennettir."

FASIL: DÜNYANIN VE BAZI YERLERİNİN ZEMMEDİLMESİ BÖLÜMÜ

KONU: Dünyanın Zemmi Ve Kötülenmesi

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Müslim, Zühd 1, (2956); Tirmizi, Zühd 16, (2325)

HADİS: Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışların başıdır. Bir şeye olan sevgin seni kör ve sağır yapar. [Rezin ilavesidir. Beyhaki Şuabul-İman`da kaydetmiştir. Hadisin ikinci yarısı Ebu Davud`da tahric edilmiştir. (Edep 125, (5150).]

FASIL: DÜNYANIN VE BAZI YERLERİNİN ZEMMEDİLMESİ BÖLÜMÜ

KONU: Dünyanın Zemmi Ve Kötülenmesi

RAVİ: Enes

KAYNAK: Rezin

keyboard_arrow_up