kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim hataen öldürülürse, diyeti yüz devedir; bunlardan otuzu bintü mehaz (iki yaşına girmiş dişi deve), otuzu bintü lebün (üç yaşına girmiş dişi deve), otuzu hıkka (dört yaşına girmiş dişi deve), on tane de ibnu lebundur (üç yaşına girmiş erkek deve)." (Tirmizi`nin rivayetinde şöyle denir: "Kim taammüden (kasıtla) öldürürse, öldürülenin velilerine teslim edilir, dilerlerse öldürürler, dilerlerse diyet alırlar. Bu 30 hıkka (dört yaşına giren dişi deve): 30 cezea (beş yaşına girmiş dişi deve); 40 aded halife (hamile deve) dir. Ayrıca ne üzerine sulh yaptıysalar bu da onlarındır, Bu, diyetin şiddetini artırmaktır.")

FASIL: DİYET BÖLÜMÜ

KONU: Nefsin (Şahsın) Diyeti

RAVİ: Amr İbnu Şuayb an Ebihi an Ceddihi

KAYNAK: Ebu Davud, Diyat 18, (4541); Tirmizi, Diyat 1, (1387); Nesai, Kasame 30, (8, 43)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hataen öldürmede diyet olarak yirmi hıkka, yirmi cezea, yirmi bintu mehaz, yirmi bintu lebün ve yirmi benu lebun vardır."

FASIL: DİYET BÖLÜMÜ

KONU: Nefsin (Şahsın) Diyeti

RAVİ: İbnu Mesud

KAYNAK: Ebu Davud, Diyat 18, (4545); Tirmizi, Diyat 1, (1386); Nesai, Kasame, 32, (8, 43-44)

HADİS: Şibhul amd`in diyeti üç kısımdır. 33 adet hıkka, 33 adet cezea, 34 adet seniyye-bazil arası devedir. (Seniyye altı yaşına, bazil de dokuz yaşına basmış deveye denir. Yine Hz. Ali (ra) şunu da rivayet etmiştir: "Hataen öldürmede diyet dört kısımdır: 25 hıkka, 25 cezea, 25 bintu lebun, 25 bintu mehaz." (Abdullah İbnu Amr İbni`i-As (ra)`ın Ebu Davud ve Nesai`de merfu olarak kaydedilen bir rivayetinde şöyle denmiştir: "(Cürüm sırasında) kamçı ve değnek kullanıldığı müddetçe hata, şibhu`l amd`dir.")

FASIL: DİYET BÖLÜMÜ

KONU: Nefsin (Şahsın) Diyeti

RAVİ: Ali

KAYNAK: Ebu Davud, Diyat 19, 20, (4651, 4553, 4547, 4665); Nesai, Kasame 42 (8, 40); İbnu Mace, Diyat 5, (2627)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kadının diyeti, erkeğin diyetine, diyetin üçte bir miktarına kadar eşittir."

FASIL: DİYET BÖLÜMÜ

KONU: Nefsin (Şahsın) Diyeti

RAVİ: Amr İbnu Şuayb an Ebihi an Ceddihi

KAYNAK: Nesai, Kasame 34, (8, 44, 45)

HADİS: Resulullah (sav) öldürülen mükateb hakkında, azad edilen miktarınca hür diyetine göre, geri kalan kısmı için de köle diyetine göre hesaplanmasına hükmetti. (Metin, Nesai`nin metnidir)

FASIL: DİYET BÖLÜMÜ

KONU: Nefsin (Şahsın) Diyeti

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Ebu Davud, Diyat 22, (4581); Nesai, Kasame 36, (8, 46, 46); Tirmizi, Büyu, 35, (1259)

keyboard_arrow_up