kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav)`ı dinledim şöyle diyordu: "Allah yolunda bir günlük ribat, diğer menzillerde (Allah yolunda geçirilen) bir günden daha hayırlıdır."

FASIL: CİHAD BÖLÜMÜ

KONU: Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri

RAVİ: Osman

KAYNAK: Tirmizi, Fedailul-Cihad 26, (1667, 1664, 1665); Buhari, Cihad 73; Müslim, İmaret 163; İbnu Mace, Cihad 7; Nesai, Cihad 39, (6, 39)

HADİS: Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah yolunda ölen murabıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar artırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz. (Tirmizi`nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "Gerçek mücahid, nefsiyle cihad edendir.")

FASIL: CİHAD BÖLÜMÜ

KONU: Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri

RAVİ: Fadale İbnu Ubeyd

KAYNAK: Tirmizi, Fedailu`l-Cihad 2,(1621); Ebu Davud, Cihad 16, (2500)

HADİS: Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah yolunda ölen murabıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar artırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz. (Tirmizi`nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "Gerçek mücahid, nefsiyle cihad edendir.")

FASIL: CİHAD BÖLÜMÜ

KONU: Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri

RAVİ: Fadale İbnu Ubeyd

KAYNAK: Tirmizi, Fedailu`l-Cihad 2,(1621); Ebu Davud, Cihad 16, (2500)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Öğleden evvel veya öğleden sonra bir kerecik Allah yolunda yola çıkış, dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır."

FASIL: CİHAD BÖLÜMÜ

KONU: Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri

RAVİ: Enes

KAYNAK: Buhari, Cihad 5, 6, 73, Rikak 2, 51; Müslim, İmaret 112-115, (1880); Tirmizi, Fedailu`l-Cihad 17, (1648, 1649, 1651); Nesai, Cihad 11, 12, (6,15); İbnu Mace, Cihad 2, (2755-2757)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Müslüman erkeklerden) kim, Allah yolunda, ila-yı kelunetul-lah için, devenin iki sağımı arasında geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vacib olur."

FASIL: CİHAD BÖLÜMÜ

KONU: Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Tirmizi, Fedailu`l-Cihad 21, (1657); Ebu Davud, Cihad 42, (2541); Nesai, Cihad 25, (6, 26); İbnu Mace, Cihad 15, (2792)

keyboard_arrow_up