kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kavm, içinde bulunduğu hidayetten sonra sapıttı ise bu, mutlaka cedel sebebiyle olmuştur." [Resulullah (sav) bunu söyledikten sonra, delil olarak] şu ayeti okudu: "Onlar: Bizim tanrımız mı yoksa O mu daha iyidir? dediler. Sana böyle söylemeleri, sırf tartışmaya girişmek içindir. Onlar şüphesiz münakaşacı bir millettir." (Zuhruf 58)

FASIL: CİDAL VE MİRA BÖLÜMÜ

KONU: Cidal Ve Mira

RAVİ: Ebu Ümame

KAYNAK: Tirmizi, Tefsir, Zuhruf, (3250); İbnu Mace, Mukaddime 7

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim haksız olduğu bir münakaşayı terkederse kendisine cennetin kenarında bir ev kurulur. Haklı olduğu bir münakaşayı terkedene de cennetin ortasında bir ev kurulur."

FASIL: CİDAL VE MİRA BÖLÜMÜ

KONU: Cidal Ve Mira

RAVİ: Ebu Ümame

KAYNAK: Tirmizi, Birr 58, (1994); Ebu Davud, Edeb 8, (4800); İbnu Mace, Mukaddime 7, (51); Nesai, Edeb (6, 21)

HADİS: Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Kur`an hakkında münakaşa küfürdür."

FASIL: CİDAL VE MİRA BÖLÜMÜ

KONU: Cidal Ve Mira

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Sünnet 5, (4603)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah`ın en ziyade buğzettiği erkek, şiddetli düşmanlık yapan hasımdır."

FASIL: CİDAL VE MİRA BÖLÜMÜ

KONU: Cidal Ve Mira

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Buhari, Ahkam 34, Mezalim 15, Tefsir, Bakara 37; Müslim, İlm 5, (2668); Tirmizi, Tefsir, Bakara, (2980); Nesai, Kadat 33, (8, 247, 248)

HADİS: Biz kader hususunda münakaşa ederken Resulullah (sav) çıkageldi. Öylesine kızdı ki, öfkenin hasıl ettiği kızıllıktan, yüzünde sanki nar taneleri ortaya çıkmıştı. Bize şöyle çıkıştı: "Bununla mı emredildiniz, yoksa ben size bunun için mi gönderildim. Bilin ki, sizden öncekileri, dini meselelerdeki mündkaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmiştir." Bir rivayette şu ziyade mevcuttur: "Kader hususunda münakaşa etmemeniz için yemin verdim."

FASIL: CİDAL VE MİRA BÖLÜMÜ

KONU: Cidal Ve Mira

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Tirmizi, Kader 1, (2134); İbnu Mace, Mukaddime 10, (85)

keyboard_arrow_up