kuran.com

Hadis

HADİS: Bir adam gelerek: "Ey Allah`ın Resulü iyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyaade kim hak sahibidir?" diye sordu. Hz. Peygamber (sav): "Annen!" diye cevap verdi. Adam: "Sonra kim?" dedi, Resulullah (sav) "Annen!" diye cevap verdi. Adam tekrar: "Sonra kim?" dedi Resulullah (sav) yine: "Annen!" diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: "Sonra kim?" Resulullah (sav) bu dördüncüyü: "Baban!" diye cevapladı."

FASIL: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ

KONU: Ebeveyne İyilik

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Edeb 2; Müslim, Birr 1, (2548)

HADİS: Ceddi bulunan Küleyb el-Hanefi (ra)`den anlattığına göre, kendisi Resulullah (sav)`a gelerek sormuştur: "Ey Allah`ın Resulü kime karşı iyilik yapayım?" Hz. Peygamber (sav) şu cevabı vermiştir: "Annene, babana, kızkardeşine, oğlan kardeşine, bunu takip eden azadlına. Bu iyiliği de, üzerine vacib olan bir hakkın ödenmesi, yani, sıla-ı rahmin yerine getirilmesi olarak yapacaksın. (Nafile, ihtiyari, hasbi bir davranış tatavvu grubuna giren bir amel olarak değil)".

FASIL: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ

KONU: Ebeveyne İyilik

RAVİ: Küleyb İbnu Menfa`a

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 129, (5140)

HADİS: Babası tarikiyle dedesi Mu`aviye İbnu Hayde el-Kuşeyri (ra)`den naklediyor. Hz. Peygamber (sav)`e : "Ey Allah`ın Resulü, kime iyilik yapayım? diye sordum. Bana: "Annene" diye cevap verdi. "Sonra kime?" diye tekrar ettim. "Annene" dedi. "Sonra kime?" dedim. "Annene" dedi. "Sonra kime?" dedim, bu dördüncüde "Babana, sonra da tedrici yakınlarına" diye cevap verdi. (Ebu Davud bir rivayette şu ziyadeyi kaydeder: "Haberiniz olsun, kişi azatlısından bir fazlasını istese, azadlı (mevla) bu (ihtiyaç fazlası)na sahib olduğu halde yerine getirmese kıyamet günü vermemiş olduğu bu fazlalık bir engerek yılanı olarak kendisine getirilir.")

FASIL: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ

KONU: Ebeveyne İyilik

RAVİ: Behz İbnu Hakim İbni Muaviye İbni Hayde el-Kuşeyri

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 129, (5141); Tirmizi, Birr 1, (1898)

HADİS: Bir adam: "Ey Allah`ın Resulü, benim malım ve bir de çocuğum var. Babam malımı almak istiyor" (ne yapayım?) diye sordu. Resululluh (sav), "Sen ve malın babana aitsiniz. Şunu bilin ki, evladlarınız kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyle ise evladlarınızın kazançlarından yiyin" buyurdu.

FASIL: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ

KONU: Ebeveyne İyilik

RAVİ: Abdullah İbnu Amr İbni`l-As

KAYNAK: Ebu Davud, Büyu 79, (3530); İbnu Mace, Ticarat 64, (2291-2292)

HADİS: Peygamberimiz (sav) bir gün: "Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün" dedi. "Kimin burnu sürtülsün ey Allah`ın Resulü?" diye sorulunca şu açıklamada bulundu: "Ebeveyninden her ikisinin veya sadece birinin yaşlılığına ulaştığı halde cennete giremeyenin." (Müslim`deki metindir)

FASIL: BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ

KONU: Ebeveyne İyilik

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Müslim, Birr 9, (251); Tirmizi, Daavat 110 (3539)

keyboard_arrow_up