kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı."

FASIL: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ

KONU: Af Ve Mağfiret Hakkında

RAVİ: Ebu Eyyub el-Ensari

KAYNAK: Müslim, Tevbe, 9, (2748); Tirmizi, Da`avat 105, (3533)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nefsim kudret elinde olan Zat`a yemin ederim ki, eğer siz hiç günah istemeseniz, Allah sizi toptan helak eder; günah işleyen, arkadan da istiğfar eden bir kavim yaratır ve onları mağfiret ederdi." [Rezin şu ziyadede bulundu: "Resulullah (sav) buyurdu ki: "Nefsim elinde bulunan Zat-ı Zülcelal`e yemin olsun ki, günah işlemediğiniz takdirde ondan daha büyük olan ucb`e düşeceğinizden korkarım." [Bu rivayet, Münziri`nin et-Terğib ve`t-Terhib`inde kaydedilmiştir (4.20)]

FASIL: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ

KONU: Af Ve Mağfiret Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Müslim, Tevbe 9, (2748)

HADİS: Resulullah (sav) (bir hadis-i kudsi`de) Rabbinden naklen buyururlar ki: "Bir kul günah işledi ve: "Ya Rabbi günahımı affet!" dedi. Hak Teala da: "Kulum bir günah işledi; arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır." Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: "Ey Rabbim günahımı affet!" der. Allah Teala Hazretleri de: "Kulum bir günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: "Ey Rabbim beni affeyle!" der. Allah Teala da: "Kulum günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle muaheze eden bir Rabbi olduğunu bildi. Dilediğini yap, ben seni affettim!" buyurdu."

FASIL: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ

KONU: Af Ve Mağfiret Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Tevhid 35; Müslim, Tevbe 29, (2758)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala Hazretleri diyor ki: "Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sadır olsa, aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu! Bana arz doluşu hata ile gelsen, sonunda hiç bir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz doluşu mağfiretimle karşılarım."

FASIL: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ

KONU: Af Ve Mağfiret Hakkında

RAVİ: Enes

KAYNAK: Tirmizi, Da`avat 106, (3534)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir adam: "Vallahi Allah falancayı mağfiret etmiyecek!" diye kesip attı. Allah Teala Hazretleri de: "Falancaya mağfiret etmiyeceğim hususunda yemin eden de kim? Ben ona mağfiret ettim, senin amelini de iptal ettim!" buyurdu."

FASIL: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ

KONU: Af Ve Mağfiret Hakkında

RAVİ: Cündeb

KAYNAK: Müslim, Birr 137, (2621)

keyboard_arrow_up