kuran.com

Hadith

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir başkasına hayat boyu ev bağışında bulunursa, artık bu ev onun ve varislerinin olur. Bu söz, o maldaki hakkını keser. Ev, kendine ömür boyu bağışlanana ve onun varislerine aittir." [Sahiheyn`de gelen bir diğer hadiste: "Resulullah (sav) umra hakkında "kendisine bağışlananın lehinde hükmetti" şeklinde gelmiştir. Bir başka rivayette: "Umra caizdir" denmiştir. Müslim`in rivayetinde: "Umra onun ehline mirastır" denmiştir.]

Section: UMRA VE RUKBA BÖLÜMÜ

Subject: Umra Ve Rukba Hakkında

Narrated By: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

Source: Buhari, Hibe 32; Müslim, Hibat 21, (1625); Muvatta, Akdiye 43, (2, 752); Ebu Davud, Büyu 87, 88, 89, (3550-3558); Tirmizi, Ahkam 15, (1350); Nesai, Umra 2, 3, 4,(6, 272-278)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir şeyi umra kılarsa o şey artık mu`mer`e (umre kılınan şahsa) aittir, hayatta iken de ölmüş iken de. Malı rukba kılmayın. Kimde rukba kılarsa [bu mal miras] yolundadır."

Section: UMRA VE RUKBA BÖLÜMÜ

Subject: Umra Ve Rukba Hakkında

Narrated By: Zeyd İbnu Sabit

Source: Ebu Davud, Büyu 89, (3559); Nesai, Rukba 1, (6, 269)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mallarınızı rukba kılmayın. Kim rukba kılarsa mal artık rukba kılınan kimsenin olur."

Section: UMRA VE RUKBA BÖLÜMÜ

Subject: Umra Ve Rukba Hakkında

Narrated By: İbnu Abbas

Source: Nesai, Rukba 1-2, (6,269)

Hadith: Bir başka rivayette: "Umra, umra kılınan şahıs için caizdir. Rukba da rukba kılınan kimse için caizdir. Hibesinden dönen, kusmuğuna dönen gibidir" buyurulmuştur.

Section: UMRA VE RUKBA BÖLÜMÜ

Subject: Umra Ve Rukba Hakkında

Narrated By: İbnu Abbas

Source: Nesai, Rukba 1-2, (6,269)

Hadith: Ne rukba ne de umra helal değildir. Kime bir şey umra kılınmışsa bu onundur, kime de bir şey rukba kılınmışsa o şey onundur.

Section: UMRA VE RUKBA BÖLÜMÜ

Subject: Umra Ve Rukba Hakkında

Narrated By: İbnu Abbas

Source: Nesai, Rukba 1-2, (6,269)

keyboard_arrow_up