kuran.com

Hadith

Hadith: Resulullah (sav) hep perşembe günleri yola çıkardı. Perşembe dışında yola çıktığı nadirdi.

Section: SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ

Subject: Yola (Sefere) Çıkış Günü

Narrated By: Kab İbnu Malik

Source: Ebu Davud, Cihad 84, (2605); Buhari, Cihad 103

Hadith: Resulullah (sav) şöyle dua ederdi: "Allah`ım, ümmetime erkenciliği mübarek kıl." Nitekim, Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bir seriyye veya bir ordu göndereceği zaman, onu günün erken saatinde yola çıkarırdı. (Sahr tüccardı, o da ticarete günün ilk saatinde çıkardı. Böylece zengin oldu ve malı arttı.)

Section: SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ

Subject: Yola (Sefere) Çıkış Günü

Narrated By: Sahr İbnu Vedda el-Gamidi

Source: Ebu Davud, Cihad 85 (2606); Tirmizi, Büyu 6, (1212)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdi."

Section: SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ

Subject: Yol Arkadaşı

Narrated By: İbnu Ömer

Source: Buhari, Cihad 135; Tirmizi, Cihad 4, (1673)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir.Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez."

Section: SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ

Subject: Yol Arkadaşı

Narrated By: Said İbnu`l- Müseyyeb

Source: Muvatta, İsti`zan 36, (2, 978)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir atlı bir şeytandır, iki atlı iki şeytandır, üç atlı bir gruptur."

Section: SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ

Subject: Yol Arkadaşı

Narrated By: Amr İbnu Şuayb an Ebihi an Ceddihi

Source: Muvatta, İsti`zan 25, (2, 978); Ebu Davud, Cihad 86, (2607); Tirmizi, Cihad 4, (1674)

keyboard_arrow_up