kuran.com

Hadith

Hadith: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile."

Section: HEDYE BÖLÜMÜ

Subject: Hediye Hakkında

Narrated By: Ebu Hüreyre

Source: Tirmizi, Vela ve`l-Hibe 6, (2131)

Hadith: Resulullah (sa), hediyeyi kabul eder, ona karşılıkta bulunurdu.

Section: HEDYE BÖLÜMÜ

Subject: Hediye Hakkında

Narrated By: Aişe

Source: Buhari, Hibe 11; Ebu Davud, Büyu 87, (3536); Tirmizi, Birr 34, (1954)

Hadith: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Bana bir koyunun inciği kadar ayağı hediye edilse kabul ederim, böyle bir yemeği yemeye çağrılsam icabet ederim."

Section: HEDYE BÖLÜMÜ

Subject: Hediye Hakkında

Narrated By: Enes

Source: Tirmizi, Ahkam 10, (1338)

Hadith: Kisra, Resulullah (sa)`a, bazı şeyler hediye etti. Aleyhissalatu vesselam ondan bu hediyeleri kabul etti. Diğer krallar da ona hediyede bulundu­lar, o da onlardan bunu kabul etti.

Section: HEDYE BÖLÜMÜ

Subject: Hediye Hakkında

Narrated By: Ali

Source: Tirmizi, Siyer 23, (1576)

Hadith: Resulullah (sa)`a bir hediyede bulunmuştum. Bana: "Müslüman mı oldun?" diye sordu. "Hayır!" dedim. "Ben müşriklerin hediyesini almaktan menolundum!" buyurdular (ve hediyemi almadılar).

Section: HEDYE BÖLÜMÜ

Subject: Hediye Hakkında

Narrated By: İyaz İbnu Hımar

Source: Ebu Davud, Haraç 35, (3057); Tirmizi, Siyer 24, (1577)

keyboard_arrow_up